Volgende bladzijde (106) van de inaugurele thesis met het onderwerp

ONDERZOEKEN AAN

REACTIES VAN DEHYDROASCORBINE- EN DIKETOGULONZUUR

MET BEHULP VAN CALCULATOR-GESTEUNDE INFRARODE SPECTROSCOPIE (DUITS)

voorgesteld door Detlef Pagel van Hermannstein/Kreis Wetzlar, Duitsland

Giessen 1992

werd getypt en langs vertaald en met vriendschappelijke toestemming gesteld in het wereld wijd web van de auteur ©2008.
Zou u meer van deze thesis willen lezen?
106

5 Samenvatting

In deze verhandeling de oxydatie en de reductie van ascorbinezuur en dehydroascorbinezuur (redoxsysteem) evenals het alkalische hydrolyse van het dehydroascorbinezuur (DHA) aan het diketogulonzuur (DKG) werd onderzocht. Met behulp van de nagegane bandparameters en van norm en kaliberbepalingsspectrums van de infrarode metingen van H–O- en C=O-verbinding groepen bevattende substanties heft de methodologie voor de infrarood-spectroscopische observatie van de reacties en de interpretatie een wezenlijke steun ervaren.

In dit verband werden de problemen van keto-enoltautomerie bestudeerd in acetylaceton en (iso-)ascorbinezuren. Verder was getoond dat de vierkante wortelwaarden van de integrale extinctiecoëfficiënt van de O=C strekvibratiemodi die aan de veranderingen van het dipoolmoment zijn evenredig door de toepassing van naburige verbindingsgroepen zijn vergelijkbaar gevarieerd worden. Het fenomeen van hydratation van ketogroepen zou met de infrarode spectroscopie in een eenvoudige molecule (butanal) kunnen worden nagestreefd. Met dehydroascorbinezuren in oplossing is de interpretatie nog dubbelzinnig wegens verscheidene zich beïnvloedt gevolgen. Nochtans, de duidelijke verschillen vloeiden voort in H–O en O=C strekvibratiegebied voor tussen kristallijne bis en hydratiseerde DHA vorm. Ondubbelzinnig slaagde de deuterering van de HO groepen met dat bis-DHA. Voor het verzepingsprocédé van DHA werden de temperatuur en de pH voorwaardelijke verbindingen met een activeringsenergie van 79,3 kJ/mol bepaald. Met behulp van de elektronische informatieverwerking (EIV) men kon gescheiden uit de oplossingen van D2O tot drie infrarode standaardspectrums, namelijk van DHA, DKG en een andere reducton-achtige substantie. De met de pH-titratie en door de infrarode spectroscopie onderzocht pKz waarde van het verzepingsproduct (DKG) beantwoordt aan bekende pKz waarden van oxocarbonic zuren. Ontwikkeling van CO2 in spectrums van tabletten kan terug op decarboxylerend DKG worden geleid. Nochtans, is DKG nog vrij stabiel in hoge concentraties in oplossing bij 37°C. Uitgaand van DKG-voorraad oplossingen werden de DKG decompositiereacties kwalitatief onderzocht ook binnen de neutrale en alkalische pH gebied, behalve met de infrarode spectroscopie nog met de spectrale fotometrie, de fluorescentiespectroscopie en ook de elektronen paramagnetische resonantiespectroscopie (EPR, ESR). Van DHA evenals van DKG ontwikkelde zich een robijnrood substantie bij hoge zuurgraad (pH). Het was tegen luchtinvloed onstabiel en kan met betrekking tot radicaalische processen worden gebracht. Men heeft een EPR signaal gevonden, dat op een R–O radicaal richt.

Het is problematisch dat de reductie en de oxydatie door instabiliteit van DHA en DKG worden beïnvloed. Aldus equimolair NADH concentraties verminderen de DHA binnen fysiologische pH waaier wegens extra DHA verzeping slechts onvolledig. Zelfde telt met reducties door H–S-groepe bevattend substanties waarvoor een schijnbare reactieorde gelijkend op de DHA saponificatie werd gevonden. Nochtans, wordt tusen staten die de echte reductiereactie van DHA volgt bewezen door de infrarode spectroscopie met reacties door H–S groepen. De duidelijke infrarode spectroscopische verschillen werden gevonden bij oxydatiereacties tussen derivaten die onbekwaam of geschikt zijn om C(6)–O–C(3) ring te vormen.